#myteporazime VIRTUÁLNÍ BĚHY

Porážíme svojí lenost, nemoc a všechny ostatní, co leží doma! Jdi/běž zkrátka hýbej se a navíc pomáhej.

ZE ŽIVOTA VIRTUÁLNÍCH BĚHŮ
Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ